máy d?p viên mu?i

Máy ép viên mu?i này ???c ki?n ?? ép viên mu?i làm m?m n??c, và ???ng kính c?a viên mu?i th??ng là 20mm ??n 25mm, và t?ng ?? dày dao ??ng t? 13mm ??n 21mm. Máy t?o viên mu?i làm m?m n??c này c?ng có th? ???c s? d?ng ?? ép viên long n?o ho?c các viên khác có hình d?ng và kích th??c t??ng t?.

Tag sản phẩm:
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật