Công ty : Shanghai Tablet Press Mechanical Components Co., Ltd.
Địa chỉ nhà : #159, Zhujiabang Rd., Thị trấn Xiao Kun Shan, Thượng Hải, Trung Quốc
Điện thoại : +86-180-17027102
Số fax : +86-21-57668600
e-mail : michael@stctp.com
Michael Zhao
Ch?c v? Giám ??c bán hàng
?iê?n thoa?i di ???ng +86-18017027102
E-mail michael@stctp.com
Whatsapp +86-18017027102
Wechat +86-18017027102
?ng Gu
Ch?c v? T?ng giám ??c
?iê?n thoa?i di ???ng +86-18017027102
Whatsapp +86-18017027102
Wechat +86-18017027102
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật