Hoàn t?t Tablet Press Máy móc ch? ?óng gói Up

?Sau khi máy thu?c báo chí ???c ki?m tra b?i QC, máy s? ???c chuy?n ??n ?óng gói lên khu v?c và ch? ??i ?? ???c ?óng gói trong tr??ng h?p plywooden easworthy. Các c?ng nhan ?óng gói s? gói lên máy báo tablet d??c ph?m theo nh?ng cách preofessional.

4.jpg

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật