L?p ráp dòng cho Rotary Tablet Press Máy móc

??ay là m?t ph?n c?a dòng l?p ráp cho máy b?m tablet quay bình th??ng, và rotay tablet máy làm t? ??ng ?ang ? trong h?i th?o ti?p theo. T?t c? các máy trên dòng l?p ráp ?ang ???c ??n ??t hàng. Và t?t c? các b? ph?n c?a báo chí tablet quay ???c ch? bi?n theo ?úng ti?n ?? s?n xu?t, vì v?y chúng t?i có th? dính vào th?i gian giao hàng r?t t?t.

5.jpg

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật