L?p ráp Pill Dòng ??i v?i t? ??ng máy báo

??ay là m?t ph?n c?a dòng l?p ráp c?a máy báo ??y ?? t? ??ng t?c ?? cao tablet quay. T?t c? các b? ph?n c? khí ???c s?n xu?t b?i chính chúng ta, bao g?m c? cú ??m và ch?t b?. Chào m?ng b?n ??n th?m nhà máy c?a chúng t?i ? Th??ng H?i, kho?ng 40minutes lái xe t? Th??ng H?i ga xe l?a nhanh hay 1 gi? lái xe t? San bay qu?c t? Ph? ??ng Th??ng H?i.

6.jpg

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật