L?p ráp Dòng 2 ??i v?i Medium Automatic Tablet Press

??ay là góc c?a trung tam CNC r?ng vi?c x? ly b?ng die quay c?a báo chí tablet quay, và ph?n begaining c?a dòng l?p ráp cho các máy tablet b?m quay t? ??ng. Chào m?ng b?n ??n th?m nhà máy c?a chúng t?i ? Th??ng H?i.

7.jpg

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật