L?p Dòng ??i Bouillon Cube Bao bì Máy móc

Tr? máy b?m tablet quay, chúng t?i c?ng s?n xu?t bao bì máy bouillon cube, và bouillon tùy ch?nh gà cube máy ?óng gói theo yêu c?u c?a khách hàng. cube gà gói Máy c?a chúng t?i có th? b?c 10g c?a hình kh?i, và kích th??c có th? ???c ?i?u ch?nh cho phù h?p.

1.jpg

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật