Máy ép kh?i gà Bouillon

máy ép viên gà này ???c s? d?ng ?? ép các viên th?t gà, gia v?, súp ho?c viên t?m. Máy t?o kh?i th?t gà này ???c s? d?ng r?ng r?i trong ngành c?ng nghi?p th?c ph?m và h?u h?t các nhà s?n xu?t ? Trung Qu?c ?ang s? d?ng máy làm kh?i th?t gà c?a chúng t?i ?? s?n xu?t kh?i th?t gà.

 • nóng
  máy ép khối gà bouillon

  máy ép khối gà bouillon

  Máy ép thịt gà viên này được thiết kế đặc biệt cho các sản phẩm hình khối, chẳng hạn như khối thịt bò, khối tôm, khối súp, khối gia vị, v.v. Và chiếc máy tạo khối súp này được nhận xét tốt bởi những người sử dụng cuối cùng.

  Chúng tôi có thể sản xuất khoảng 20 bộ máy làm viên thịt gà loại này trong vòng 40 ngày và các máy bọc viên thịt gà cũng do chính chúng tôi sản xuất. Vì vậy, chúng tôi có thể tùy chỉnh toàn bộ dây chuyền sản xuất khối gà bouillon.

  Chỉ cần vui lòng cho chúng tôi biết yêu cầu chi tiết của bạn về máy làm viên gà buoillon, và chúng tôi sẽ thực hiện phần còn lại.

  Email Chi tiết
 • nóng
  Máy t?o kh?i Chicken Bouillon

  Máy t?o kh?i Chicken Bouillon

  Máy làm viên th?t gà này ???c s? d?ng ?? s?n xu?t viên th?t gà, viên gia v? súp, viên t?o h??ng v? và hình viên t?m. Máy làm viên t?m này c?ng ???c s? d?ng ?? ép các viên k?o s?a.
  Máy ép viên th?t gà này có 19 tr?m ép và phù h?p ?? s?n xu?t hàng lo?t trong các c? s? s?n xu?t viên th?t gà.

  Email Chi tiết
Tag sản phẩm:
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật