Góc c?a trung tam CNC ??i Rotary Tablet Ph? Press

thi?t b? tiên ti?n enbable chúng t?i ?? s?n xu?t các b? ph?n c? khí chính xác cao cho máy b?m tablet quay. Các tháp pháo tablet báo chí ph?i ???c x? ly b?ng các máy móc chính xác cao, n?u kh?ng tháp pháo s? ???c ki?t s?c r?t nhanh. Ngoài ra ??m và ch?t máy d?p thu?c viên nén quay c?ng ???c x? ly b?ng các máy móc.

2.jpg

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật