Máy d?p viên quay có ép tr??c

?ay là nh?ng máy d?p viên quay có ép tr??c, b?t s? ???c ép hai l?n trên máy t?o viên nén tr??c. C?ng vi?c ép tr??c s? lo?i b? kh?ng khí bên trong b?t và tránh tình tr?ng viên s? kh?ng bong ra trong t??ng lai.

Tag sản phẩm:
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật