Máy tính bảng đa lớp

Chúng tôi có thể tùy chỉnh máy ép viên hai lớp hoặc ba lớp theo mẫu sản phẩm của bạn và có hai hoặc ba phễu trên máy ép viên nhiều lớp và mỗi phễu lấy một loại vật liệu cuối cùng sẽ được chồng lên nhau để tạo thành viên nhiều lớp.

Tag sản phẩm:
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật