Tablet Press ??m Và Dies Day chuy?n s?n xu?t

?ay là h?i th?o khu?n m?u c?a chúng t?i n?i toolings tablet b?m ???c x? ly. Các cú ??m thu?c báo chí và ch?t c?ng nên pocessed trên các máy cao c?p c?a ?? chính xác cao. N?u thu?c b?m ch?t chính xác là kh?ng t?t, ti?ng ?n s? r?t l?n khi b?n ch?y các máy ép viên thu?c, và thu?c ch?t báo chí c?a b?n s? b? h? h?ng r?t nhanh. chúng ta th?c hi?n cú ??m tablet báo chí và ch?t b?i ourself và khu?n viên báo chí phù h?p v?i các máy tablet báo chí r?t t?t.

QQ 截图 20191221153547.jpg

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật